Guds

Saraswathy

சரஸ்வதிஇந்துக்கள் சரஸ்வதியைக் கல்விக் கடவுளாகவும் எல்லாக் கலைகளுக்கும் தலைவியாகவும் கருதுகிறார்கள். அறிவு, ஒளியாகவும், அறியாமை இருளாகவும் கருதப்படுகின்றது. இதனால்தான் சரஸ்வதியை வெண்மை நிறத்தோடு தொடர்பு படுத்துகிறார்கள். வெள்ளை ஆடை அணிந்தவளாகவும், வெள்ளைத் தாமரைப் பூவில் அமர்ந்திருப்பவளா கவும்இ சரஸ்வதியைச் சமய நூல்கள் வர்ணிக்கின்றன.கல்விக்கு அதிபதியான சரஸ்வதி தேவியை வேண்டிப் பூஜை செய்து வணங்கும் நாளே சரஸ்வதி பூஜை ஆகும். இச் சரஸ்வதிப் பூஜையானது நவராத்திரியில் வரும் மூல நட்சத்திர நாளில் தொடங்க வேண்டும் என்பது நியதியாகும்.நவராத்திரி பண்டிகை …

Saraswathy Read More »

Lakshmi

இலக்குமிஇலக்குமி அல்லது திருமகள் என்பவர் இந்து சமயத்தில் வணங்கப்படும் பெண் கடவுளாவார். இவர் செல்வத்தை வழங்கும் கடவுளாகவும் விஷ்ணுவின் துணைவியாகவும் சித்தரிக்க ப்படுகி றார். விஷ்ணுவின் அவதாரங்களின் துணையாக இவரும் சீதை, உருக்மணி, பத்மாவதி போன்று அவதாரம் எடுப்பதாக கூறுவதுண்டு. ஒருவருடைய வீட்டில் லட்சுமி தேவி நிரந்தரமாக வாசம் செய்வது என்பது சுலபமான காரியம் அல்ல. ஏனெனில் லட்சுமி தேவி என்பது பணம், சொத்துக்கள், ரத்தினங்கள்நகைகள் போன்றவற்றை குறிப்பதாகும். இவைகள் எல்லோரிடத்திலும் நிரந்தரமாகத் தங்கி விடுவது இல்லை. …

Lakshmi Read More »

Vinayagar

  கணபதி கற்பகக் கணபதி கவிமகள் ஒளவையைச்சொர்க்கமாம் புரிவரை சுமந்துமே சென்றவன்அற்புதமானவன் அடியவர்க் கெளியவன்அறுகது புல்தனை அர்ச்சனை கேட்டவன்வெற்பிலே பாரதம் விரைந்துமே எழுதியவேழமுகத்தவன் வேதமே யானவன்சுற்றியே உமையையும் சிவனையும் வந்துமேசுவைமிகு மாங்கனி சுலபமாய்ப் பெற்றவன் ! குறத்தியாம் வள்ளியைக் குமரனும் அடைந்திடகளிற்றுரு வாகியே களத்திலே நின்றவன்பறந்துமே காக்கையாய்ப் புரட்டியே கமண்டலம்பிறந்திடக் காவிரி பேரருள் புரிந்தவன்துறந்தவன் அகத்தியன் துயர்தனைப் போக்கியேதூயவள் பொன்னியைத் தொழுதிட வைத்தவன்மறந்திடா திவனையே வணங்கிடக் காரியம்மகிழ்ச்சியாய் முடிந்துமே மனங்களித் திடுவிரே!!      

Thurka

துர்க்கா புகழ்பெற்ற தமிழ்த் தெய்வம் ஆகும். துர்க்கை என்னும் சொல்லுக்கு வடமொழியில் ‘வெல்லமுடியாதவள்’ என்று பொருள் தமிழில் வெற்றிக்கு உரியவள். அன்னை துர்க்கைக்கு பல்வேறுபட்ட புராணக் கதைகள் உள்ள போதும் மகிடாசுரனாம் மேதியவுணனை அழிக்கவே அவள் தோன்றியதாகச் சொல்லப்படுகின்றது. அதனால் அவள் மகிடாசுரமர்த்தினி அல்லது மேதியவுணன் கொல்பாவை என்றும் அழைக்கப்படுவதுண்டு. மகிஷன் என்ற கொடிய அசுரன்  தனது கொடுமைகளால் உலகங்களைக் கலங்க வைத்தான். பூவுலகத்து மக்களையும், தேவ உலகில் வாழும் தேவர்களையும் தனக்கு அடிமைகளாக்கினான். தேவர்களின் அரசனாகிய …

Thurka Read More »